Waarom jij niet?


De lokale afdelingen van het Rode Kruis gaan samen op zoek naar vrijwilligers. Bij het Rode Kruis kan je als vrijwilliger doen waar je goed in bent, op jouw maat en in jouw buurt!

Heb jij het hart op de juiste plaats? Wil je je engageren voor jouw lokale Rode Kruisafdeling?

Zoek een afdeling in jouw buurt!

Lees het persartikel

Kies een uitdaging op maat bij Rode Kruis!


We gaan in onze regio, samen met alle afdelingen, op zoek naar vrijwilligers. Daarbij willen we mensen heel graag laten kennismaken met wat we allemaal doen, met de grote diversiteit die er in onze organisatie is. Helpen kan immers op heel veel verschillende manieren”, klinkt het bij de Rode Kruisafdelingen van het Waasland en de Denderstreek.

Iedereen kan iets betekenen!

Het Rode Kruis is lokaal actief op drie grote terreinen: eerste hulp, sociale hulpverlening en bloedinzameling. Onder die eerste hulp vallen het ziekenvervoer, de hulpverlening bij evenementen en de EHBO-lessen voor volwassenen en kinderen. De sociale hulpverlening is heel divers, van huisbezoeken aan senioren, de zorgbib tot huiswerkbegeleiding aan kinderen. Het levert een hele waaier aan mooie en waardevolle projecten op, die het Rode Kruis graag verder uitbouwt en verbreedt. En daarvoor rekent het op geëngageerde mensen. “Wie minstens 16 jaar is en het hart op de juiste plaats heeft, kan bij het Rode Kruis vrijwilliger worden. Iedereen heeft een talent en bij ons kan je werkelijk overal aan de slag. Onze vrijwilligers zijn mensen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking, van artsen en advocaten tot arbeiders, bedienden en studenten. Iedereen kan iets betekenen, naargelang je interesses en vaardigheden. Vrijwilligers kiezen zelf de uitdaging die ze bij het Rode Kruis willen aangaan. En dat hoeft niet alleen bij de eerste hulp of de sociale hulpverlening te zijn. Ook wie zich graag met logistieke, creatieve of organisatorische taken bezighoudt, is héél welkom.”

Engagement op maat

Mensen kunnen zelf aangeven wat ze graag doen en hoeveel tijd ze beschikbaar hebben, afhankelijk van hun gezinsleven en werk. “Sommige mensen willen zich graag dagelijks of wekelijks inzetten, bij anderen lukt dat eerder sporadisch. We hebben beide profielen nodig, de inzet van iederéén wordt erg geapprecieerd. Onze organisatie bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. We weten dus wat we van de mensen vragen. En dan is het mooi dat we een engagement op maat kunnen voorzien voor iedereen.

Wil je graag je lokale vrijwilligersteam versterken? Zoek hier een Rode Kruisafdeling in jouw buurt!

Afdelingen in regio Dendermonde - Sint-Niklaas